Ozdravljivanja u tijeku

Patent prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Zagrebu za ozdravljivanje vinove loze od virusa

Klijent: P.O. PITVE EKO, Pitve 71, 21465 Jelsa, VINA MARIJAN Vinar/vinogradar: Tonči Marijan
Lokacija sadašnjeg vinograda: Vron Bod (južna ekspozicija otoka Hvara)
Lokacija budućeg vinograda: Pitve(sjeverna ekspozicija otoka Hvara)

Sorta za ozdravljivanje: Plavac mali (mali rastresit grozd, mekane peteljke, čvrste opne pogodne za duže dozrijevanje na trsu i kasnije berbe, veće i redovnije rodnosti na pupovima bližim rozgvi)

Filozofija vinara: podići vlastiti vinograd sa zdravim biljkama od odabranih trsa plavca malog te koristeći višegodišnje iskustvo u proizvodnji vina od sorte plavac mali u kontinuitetu proizvoditi
vino najviše kvalitete

Lokacija vinograda iz kojeg je uzet materijal za ozdravljivanje (lijevo, foto: Tonči Marijan). Cvat odabranog trsa plavca
malog za ozdravljivanje (sredina, foto: Nenad Malenica). Eksplantati zaprimljenog cvata u kulturi biljnog tkiva (desno, foto: Dunja Leljak Levanić).

Nezreli i zreli grozd odabranog trsa plavca malog (foto: Tonči Marijan)

Mjerenje sladora u moštu iz odabranog vinograda plavca malog (25° po Babou). Vinar Tonči Marijan u svojoj kušaonici i tri srebrne medalje s Decanter-ovog natjecanja 2022. za vina berbi 2017., 2018. i 2019 (od lijeva na desno).

Najveće ostvareno priznanje za kvalitetu svojih vina, vinogradar i vinar Tonči Marijan dobio je na Decanterovom natjecanju 2019.: zlato za vino plavca malog iz berbe 2012. s ostvarenih 95 bodova

Kontakt

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

nenad.malenica@biol.pmf.hr

+385(0)1 4606 272

dunja.leljak-levanic@biol.pmf.hr

+385(0)1 4606 263

Skip to content